Fotografování akcí a reporty

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Fotografování akcí a reporty

Reportážní fotograf. Fotografování akcí a reporty. Reporty z akci. Fotodokumentace akcí a konferencí. Eventy. Fotoreporty. Fotodokumentace. Focení koncertů a festivalů. Making off.

Při nafocení Vašich akcí, dbám na to, aby reporty byly především pestré a při tom nic nechybělo.

Celkové záběry, polocelky, detaily, atmosféra, emoce, náladovky, vše co je na programu, backstage fotky, making off, přípravy i zakončení.

Nelením a na opasku nosím na akce všechny potřebné Canon objektivy pokrývající všechny ohniskové vzdálenosti. Samozřejmostí je adekvátní dress code, abych vypadal na place dostatečně elegantně.

Event photography and reports

Reportage photographer. Event photography and reports. Reports from the event. Photo documentation of events and conferences. Events. Photo reports. Photodocumentation. Photography of concerts and festivals. Making off.
When photographing your events, I make sure that the reports are above all colorful and nothing is missing.
Overall shots, semi-overalls, details, atmosphere, emotions, moods, everything on the program, backstage photos, making off, preparations and ending.
I am not lazy and carry all the necessary Canon lenses covering all focal lengths on my belt for events. Of course, there is an adequate dress code so that I look elegant enough on the set.

SLEDUJTE MĚ