Focení dětí a rodiny

Rodinné focení

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Focení dětí a rodiny

Focení dětí a rodiny. Optimální když se potkáme v přirozeném prostředí u Vás doma, v přírodě, nebo v ateliéru.

Je důležité občas si nechat udělat fotky, kdy jste všichni spolu – celá rodina.

Taková rodinná fotografie dokáže překlenout moře času, když zrovna nejste všichni pohromadě. Dobrá rodinná fotka spojuje lidi a podporuje sílu lásky v rodině.

Children and family photography

Children and family photography. Optimal when we meet in a natural environment at your home, in nature, or in the studio.

It is important to occasionally have photos taken when you are all together - the whole family.

Such a family photo can bridge the sea of ​​time when you are not all together. A good family photo brings people together and promotes the power of love in a family.

SLEDUJTE MĚ