Focení pohřebních obřadů

Focení pohřebních obřadů - rituální les vzpomínák

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Focení pohřebních obřadů

Focení pohřebních obřadů a rituálů.

Ano existuje tady pomíjivost všech jevů.

S věkem mi teprve přišlo tohle vědomí, že smrt je součást života. Prvními klienty byly soukromé osoby, které chtěli mít pěkné hluboké fotky a pak i společnosti jako Ke kořenům se kterými spolupracuji a další.

Mimo pohřbů také velmi Rád fotím různé duchovní rituály, oslavy, slunovraty, masopusty, moranu, slovanské svátky, meditační ústraní, koncerty, oslavy a křtiny.

Photography of funeral ceremonies

Photography of funeral ceremonies and rituals.

Yes, there is the impermanence of all phenomena here.

As I got older, I came to realize that death is a part of life. The first clients were private individuals who wanted to have nice deep photos and then also companies like Ke kořenům with whom I cooperate and others.

Apart from funerals, I also very much like to photograph various spiritual rituals, celebrations, solstice, carnivals, morana, Slavic holidays, meditation retreats, concerts, celebrations and baptisms.

SLEDUJTE MĚ