Focení svateb

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Focení svateb

Miluji focení svateb. Dozrál jsem do toho věku, kdy jsem tam Na place opravdu Rád a při tom udělám dobrou práci. Dobrou práci pro mě znamená: Že plně uspokojím foto-představy klienta, který si mě zaplatil. Vždycky to tak ovšem nebylo. Prvních 10 let co jsem fotil svatby jsem neměl dostatek zkušeností, zejména v oblasti mezilidských vztahů. Jde o umění vcítit se do lidí, do pocitů, vidět konstelace, potěšit srdce, v přítomnosti, pokoře, tak jako by to byl můj obřad a při tom tam nevyčnívat a nerušit autenticitu okamžiku. Svatba je oslava života, takový jaký je. Ctím to a respektuji a proto neváhám a nepodceňuju situaci a na lokaci jezdím připravený, dostatečně včas, v tom nejlepším obleku co mám, s těmi nejlepšími objektivy na opasku, s nejlepší možnou vibrací a náladou, kterou lze dosáhnout.

Wedding photography

I love photographing weddings. I've reached the age where I'm really happy to be on set and I'll do a good job at it. For me, good work means: That I fully satisfy the photo ideas of the client who paid me. However, it wasn't always like that. For the first 10 years that I photographed weddings, I did not have enough experience, especially in the area of ​​interpersonal relationships. It's about the art of empathizing with people, with feelings, seeing constellations, pleasing the heart, in the presence, humbly, as if it were my ceremony and not standing out and not disturbing the authenticity of the moment. A wedding is a celebration of life as it is. I honor and respect that and that's why I don't hesitate and don't underestimate the situation and I go to the location prepared, on time enough, in the best suit I have, with the best lenses on my belt, with the best possible vibe and mood that can be achieved.
SLEDUJTE MĚ